Vozový park

Vozový park LumiTatry

Zabezpečujeme prepravu od kusových zásielok až po kamiónové. V súčasnosti máme k dispozícii vozidlá:

  • s nosnosťou do 3,5 t
  • s nosnosťou nad 3,5 t
  • návesové súpravy
  • veľkoobjemové súpravy (100 - 120cm³)

Všetky vozidlá spĺňajú medzinárodnú normu EURO 4 - 6. a pravidelný servis zaručuje ich 100% technický stav. Vozidlá sú vybavené monitorovacím systémom GPS, navigačným systémom a mobilným telefónom.

Na každé vozidlo je uzavreté povinné zmluvné, havarijné a tovarové poistenie.

Naši vodiči majú dlhoročnú prax v doprave sú kvalifikovaní a pravidelne absolvujú všetky potrebné školenia a kurzy potrebné pre vykonávanie tejto profesie.